Blog

Cena równowagi rynkowej

12.04.2021

Cena równowagi rynkowej

Wiele osób zastanawia się, co to jest cena równowagi rynkowej i wedle jakich zasad się ją oblicza. Przede wszystkim jest to jedno z ważniejszych zagadnień mikroekonomii, które warto rozłożyć na czynniki pierwsze. Ogólnie rzecz biorąc, jest co cena, przy której występuje zrównoważenie popytu i podaży, co przedstawione jest na charakterystycznych wykresach. Krzywa popytu przecinając się na nich z krzywą podaży, tworzy punkt równowagi cenowej. Zatem gdy cena za konkretny produkt jest niższa niż rynkowa, to następuje nadwyżka popytu nad podażą i odwrotnie.

Co warto wiedzieć na temat ceny równowagi rynkowej?

Cena równowagi rynkowej to jedno z najpopularniejszych i najczęściej używanych pojęć w mikroekonomii. W chwili jej wystąpienia można mówić o stabilnym rynku, gdyż jest to sytuacja, w której wielkość popytu jest równa wielkości podaży. Jednak warto także przy tym zagadnieniu wspomnieć o stanach nierównowagi. Dla przykładu nadwyżka rynkowa prowadzi do większej konkurencji wśród sprzedawców, a także do obniżenia ceny produktu – spadająca cena powoduje zwiększenie popytu na to dobro, co ogranicza wielkość podaży ze strony producentów danej branży. Natomiast niedobór rynkowy to również bardzo niekorzystna sytuacja ekonomiczna, która szybko prowadzi do wzrostu cen – w jego efekcie wielkość popytu maleje, a firmy zwiększają wielkość podaży na konkretny produkt.

Cena równowagi rynkowej może się zmienić ze względu na kilka czynników. Wśród nich można wymienić między innymi zmiany w liczbie ludności i wysokości dochodów, a także warunków produkcji czy struktury popytu. Analiza zależności między popytem, podażą a ceną nazywana jest mechanizmem rynkowym, który odpowiada na trzy podstawowe pytania gospodarki rynkowej, a mianowicie co produkować, jak i dla kogo. Warto także wiedzieć, że pomimo iż w teorii wszystko wygląda bardzo prosto, to w praktyce osiągnięcie ceny równowagi rynkowej jest niezwykle skomplikowane właśnie ze względu na duże wahania wynikające ze wspomnianych wyżej czynników.