Blog
Ekonomika transportu

Powiązane artykuły

Ekonomika transportu

30.03.2021

Ekonomika

Nie bez powodu branżę transportową ekonomiści oceniają jako jedną z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych działalności gospodarczych na świecie – prawidłowe zarządzanie jej działaniem wiąże się bowiem z dokonaniem wielu badań rynkowych. Ekonomika transportu zajmuje się zagadnieniami finansowymi bezpośrednio powiązanymi z przewozem ładunków. Bada działania logistyczne, ocenia rynki i dokonuje ich regulacji, a wyniki poszczególnych badań w znacznym stopniu wpływają na funkcjonowanie małych, średnich i dużych systemów transportowych. Ekonomia transportu to jeden z kilku działów ekonomii i jednocześnie najważniejszy czynnik wpływający na opłacalność działań firmy transportowej.

Czym jest ekonomika transportu?

Co to jest ekonomika transportu? To wyszczególniony dział ekonomii, skupiający się na pozyskiwaniu świeżej i aktualnej wiedzy na temat działań transportowych i logistycznych oraz jej badaniu. Ekonomika transportu wykorzystuje do swoich celów wyniki badań nauk takich jak matematyka, geografia oraz informatyka, a także wiedzę z zakresu inżynierii czy motoryzacji. Wiedza ta służy do doskonalenia i unowocześniania procesów transportowych poprzez ich optymalizację finansową, lecz nie tylko.

Ekonomika transportu dokonuje stałego pomiaru opłacalności i wydajności podczas pokonywania tras kurierskich, wykorzystując do tego całą zdobytą przez nią wiedzę. Dział skupia się między innymi na prawidłowym kształtowaniu cen i ustalaniu ich w zgodzie z poniesionymi kosztami, na prawidłowej lokalizacji węzłów przeładunkowych i hubów lotniczych, rozwoju sieci teleinformatycznych ułatwiających obsługę skomplikowanych działów logistycznych czy też na sposobach finansowania transportu. Ekonomika transportu umożliwia także projektowanie nowych działań logistycznych z uwagi na ich finansową opłacalność.

Czy warto stosować się do założeń ekonomiki?

Zdecydowanie tak! Ekonomika transportu zajmuje się opłacalnością działań logistycznych i pozwala na doskonalenie oferty poprzez jej optymalizację kosztową. Wiele firm działających w obszarze transportowym nie podchodzi do zagadnienia ekonomiki w odpowiedni sposób, co wiąże się z wieloma problemami natury finansowej. Niewłaściwa polityka cenowa oraz niestosowanie się do jej założeń może wpędzić każdą firmę w ogromne tarapaty finansowe, które w wielu przypadkach oznaczają dla firmy transportowej zupełny brak opłacalności kolejnych działań logistycznych.

Nie można jednak zapomnieć o tym, że ekonomika transportu to wyszczególniony dział nauki – ekonomii, a jej zgłębienie wymaga wieloletnich poświęceń i edukacji. Właśnie z tego względu w każdej firmie zajmującej się transportem powinna znaleźć się osoba o dużej wiedzy z zakresu ekonomiki, warto także skorzystać z usług firm zewnętrznych. Wiedza umożliwia dostosowywanie cen do aktualnych warunków i ułatwia podejmowanie kolejnych inwestycji ze znacznie mniejszym ryzykiem niż dotychczas. Szeroki zakres badań ekonomiki transportu gwarantuje w zasadzie stuprocentową wiedzę na temat działań logistycznych w ujęciu finansowym.