Marcin Broda
Marcin Broda
audytor ISO

Audytor wiodący systemu ISO 9001 oraz ISO 28000.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach z branży logistycznej (Ronal, NYK Logistics, Delta Trans Logistik, Volvo), gdzie zajmował się organizacją transportów drogowych, lotniczych i morskich, obsługą klienta, współpracą z krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami. Specjalizuje się w przewozach materiałów niebezpiecznych ADR. W MS Auditors Sp. z o.o. odpowiedzialny za przygotowywanie i realizację audytów trzeciej strony w firmach przewozowych i spedycyjnych w zakresie wymagań normy ISO 28000. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia angielska. Prywatnie miłośnik kina, podróży oraz muzyki elektronicznej i industrialnej.

 

Jakość i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Działalność transportowa związana jest z szeregiem zagrożeń, które firma transportowa czy spedycyjna  musi wziąć pod uwagę, aby móc zapewnić jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. Nie jest sztuką posiadanie pojazdu, znalezienie załadunku i przewiezienie go z punktu A do punktu B. Sztuką jest zrobienie tego wszystkiego zgodnie z wymaganiami prawa oraz klienta, czyli dostarczenie usługi transportowej bezpiecznie i najlepszej jakościowo. Tylko jak to zrobić?

W tej lekcji dowiesz się:
- jakie zagrożenia mogą pojawić się w firmie transportowej/spedycyjnej i jak na nie reagować,
- o istocie działań zgodnie z prawem,
- dlaczego warto inwestować w pracownika,
- co to jest norma ISO 28000 i jakie korzyści przynosi.


Jakość to, najogólniej mówiąc, spełnienie wymagań klienta, zaś bezpieczeństwo to gwarancja kontroli nad możliwymi zagrożeniami. Spełnione wymagania oraz zapewnione bezpieczeństwo oznaczają satysfakcję klienta, a to prowadzi prosto do zacieśnienia współpracy ze zleceniobiorcą i do dalszych zleceń. 

Możliwe zagrożenia
 

Podstawową rzeczą, jaką firma powinna dokonać, jest analiza ryzyk i zagrożeń, jakie może napotkać podczas wykonywania swojej działalności operacyjnej. Mogą to być różnego typu awarie/usterki pojazdów czy innych sprzętów, wypadki, anomalie pogodowe, złe zabezpieczanie ładunków, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego czy czasu pracy kierowcy, niewystarczająco przeszkoleni pracownicy lub ich niedobór, nielegalni imigranci. Firma sama powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie znajdują się słabsze punkty, które należy monitorować i podejmować odpowiednie działania, aby minimalizować lub, jeśli to możliwe, eliminować ich negatywne skutki. Tylko wtedy jest w stanie zabezpieczyć się przed niechcianymi wydarzeniami, które mogą zagrozić jej reputacji na rynku, co zazwyczaj przekłada się na spadek liczby zleceń, a czasami nawet może doprowadzić do zakończenia działalności firmy.

Przykładowe zagrożenia i sposoby ich zapobiegania


Weźmy jako przykład awarię pojazdu. Przyjąłeś zlecenie na przewóz towaru i jego dostawę na konkretny dzień do konkretnej godziny. Auto w połowie drogi staje i nie daje się ponownie uruchomić. Czy mogłeś w jakiś sposób zminimalizować ryzyko wystąpienia tej awarii? Czy zrobiłeś wszystko, aby taka awaria nie miała miejsca? Przeprowadzanie regularnych badań stanu technicznego pojazdów, regularne wymienianie zużywających się części i wyposażenia, wprowadzanie obowiązkowych przeglądów pojazdów przed wyruszeniem w trasę przez kierowców, “odmładzanie” swojej floty można zaliczyć do działań minimalizujących ryzyko awarii. 

A co w przypadku złego zabezpieczenia przewożonego ładunku? Przecież towar na powierzchni ładunkowej nie może się podczas jazdy swobodnie przemieszczać, bo, po pierwsze, może ulec uszkodzeniu, po drugie może uszkodzić przewożący go pojazd, a po trzecie może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Działaniami minimalizującymi tego typu ryzyka jest przeprowadzanie gruntownych i cyklicznych szkoleń kierowców, którzy odpowiadają m.in. za właściwe zabezpieczenie ładunków na czas transportu, a także zapewnienie odpowiedniego wyposażenia służącego do zabezpieczania ładunków.

strona 1/5

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta